ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์

ผบก.ส.2

พ.ต.อ.จิรศักดิ์ ไกรเพชร

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.สมเกียรติ แก้ววิเศษ

รอง ผบก.ส.3

(ปฏิบัติราชการ บก.ส.2)

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์

รอง ผบก.ส.2

พ.ต.อ.จักษ์ ยังให้ผล

รอง ผบก.ส.2