กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2

SPECIAL BRANCH DIVISION 2

ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมตกแต่งประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ ณ สถานที่ราชการ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการของภาคเอกชน รวมถึงอาคารบ้านเรือน โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง